Kto sme

Majiteľom stránky https://www.vipmp.sk je:

VIP MEDIA PROMOTION, s.r.o.

So sídlom:

J. Gagarina 2432/107

960 01 Zvolen

+421 915 822 800

peter.chovan@vipmp.sk

IČO: 47 224 231

DIČ: 2023796291

 https://www.vipmp.sk.

SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV.

Ako dotknutá osoba týmto udeľujem súhlas so spracúvaním svojich nasledovných osobných údajov: meno a priezvisko, názov spoločnosti (nepovinné), telefón, e-mailová adresa a osobné údaje v rozsahu správy prevádzkovateľovi, ktorým je: VIP MEDIA PROMOTION, s.r.o. , adresou podnikania: J. Gagarina 2432/107, 960 01 Zvolen, IČO: 47 224 231, DIČ: 2023796291. Uvedené osobné údaje poskytujem  prostredníctvom kontaktného, alebo rezervačného  formulára umiestneného na www.vipmp.sk za účelom kontaktovania dotknutej osoby, alebo rezerváciu termínu prevádzkovateľom. Zároveň vyhlasujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé a poskytnutie údajov je dobrovoľné, na základe vlastného rozhodnutia. Súhlas dávam na dobu určitú po dobu 1 roka od poslednej komunikácie a mám právo ho kedykoľvek odvolať. Nakoľko v súvislosti s vypĺňaním online Kontaktného formulára dochádza k spracúvaniu osobných údajov, chceli by sme Vás ako dotknutú osobu informovať o Vašich právach a podmienkach spracúvania Vašich osobných údajov. 

 

ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV.

Osobné údaje uvedené v tomto formulári, alebo dopyte slúžia výlučne na to, aby sme Vás mohli spätne kontaktovať a odpovedať Vám na Vašu správu, alebo dopyt.

PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov – Čl. 6 ods.1 písm. a) GDPR (§ 13 ods.1 písm. a) Zákona)

KATEGÓRIE PRÍJEMCOV
Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté nasledujúcim kategóriám:

Príjemca v tretej krajine alebo medzinárodnej organizácii: Nie je

Príjemca v členskom štáte(EÚ a EHP)
Poskytovateľ webhostingu za účelom uchovávania a /zálohovania údajov

ORGANIZÁCII
Nie je a ani sa nezamýšľa.

DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Osobné údaje uchovávame po dobu 1 roka.

POUČENIE O PRÁVACH DOTKNUTEJ OSOBY
V súlade s čl.13 – 21 GDPR (§ 19-27 zákona o ochrane osobných údajov) máte ako dotknutá osoba:

právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom (čl.15 GDPR) týkajúcich sa Vašej osoby,
právo na opravu (čl.16 GDPR) Vašich osobných údajov,
právo na vymazanie (čl.17 GDPR) Vašich osobných údajov alebo
právo na obmedzenie (čl.18 GDPR) spracúvania osobných údajov,
právo namietať (čl.21 GDPR) spracúvanie osobných údajov, ako aj
právo na prenosnosť (čl.20 GDPR) osobných údajov,
právo podať sťažnosť dozornému orgánu-právo podať návrh na začatie konania podľa §100 Zákona,
Svoje práva môžete uplatniť písomne na adresu sídla prevádzkovateľa alebo na e-mailovú adresu uvedenú v záhlaví tohto dokumentu. V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.

POUČENIE O PRÁVE KEDYKOĽVEK ODVOLAŤ SVOJ SÚHLAS
Máte právo svoj súhlas so spracovaním osobných údajov týkajúci sa Kontaktného formulára kedykoľvek odvolať, a to prostredníctvom e-mailovej adresy peter.chovan@vipmp.sk . Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním.

POSKYTNUTIE VAŠÍCH OSOBNÝCH ÚDAJOV JE DOBROVOĽNÉ
Poskytnutie Vašich osobných údajov je dobrovoľné. V prípade, že máte záujem, aby sme Vás kontaktovali a odpovedali Vám na Vašu správu, budeme potrebovať Váš E-mail, prípadne iný kontakt. Následkom jeho neposkytnutia bude, že Vás nebude možné kontaktovať, iné následky nie sú.

AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE VRÁTANE PROFILOVANIA
Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov pre daný účel nepožíva automatizované individuálne rozhodovanie, ani profilovanie.

 

SÚBORY COOKIES

 

Zákon hovorí, že na Vašom zariadení môžeme ukladať súbory cookies, ak sú nevyhnutné pre prevádzku týchto stránok. Pri všetkých ostatných typoch súborov cookies potrebujeme Váš súhlas. Táto stránka používa rôzne typy cookies. Niektoré cookies sú tu umiestnené službami tretích strán, ktoré sa objavujú na našich stránkach. Svoj súhlas so Zásadami cookies môžete kedykoľvek zmeniť alebo odvolať na našej webovej stránke: https://www.funbudka/cookies.  Získajte viac informácií o tom, kto sme, ako nás môžete kontaktovať a ako spracovávame osobné údaje v našich Zásadách ochrany osobných údajov. V prípade kontaktovania nás ohladom Vášho súhlasu uvedte id. c. súhlasu a jeho dátum, ktoré nájde na obrazovke vľavo dole, kliknutí na ikonku cookies

VIP MEDIA PROMOTION, s.r.o.

NIČ NIE JE NEMOŽNÉ. POVEDZTE NÁM ČO CHCETE A MY VÁM UKÁŽEME AKO.

Telefón: +421-915-822-800

Kontaktujte nás 24/7

Informácie

VIP MEDIA PROMOTION, s.r.o. © 2022. Všetky práva vyhradené.

VIP MEDIA PROMOTION, s.r.o. © 2022. Všetky práva vyhradené.